Как да използваме правилно SMS известяване

SMS известяванеSMS известяването е удобен начин за пряка връзка с клиентите. То дава възможност за известяване при on-line плащане, напомняне за настъпващи събития или организиране на рекламна кампания с SMS-и,  както и за директни контакти с клиенти, служители или партньори на фирми и  организации.

Отличен пример за услугата SMS известяване е SMS известие на клиенти  при теглене и плащане с дебитна или кредитна карта, издадени от банка. До 10 минути след теглене от банкомат или ПОС устройство, както и при плащане в магазин и в Интернет, клиентът получава информация за датата, часа, сумата и валутата на транзакцията. Чрез съобщението може да се проследи на какво устройство е извършена операцията, а ако не е осъществена – причината за отказа.  SMS известие може да се използва и за платени сметки и преводи на заплати. На обявен от клиента номер на мобилен телефон от системата на Мтел, Виваком или Глобул, се получава SMS съобщение изпратено от банката. Може да се проверява наличност по сметка; плащане на комунална услуга или неплатена комунална услуга – известие се получава и когато не е платена заявената услуга поради липса на средства по банковата сметката на клиента.

Как работи такава една услуга? Изпращането на SMS съобщения се осъществява от контролен панел на доставчика или чрез интеграция с клиентско софтуерно приложение (SMS gateway API).

Характеристики:

– Интеграцията с клиентско приложение или система става лесно чрез HTTP интерфейс;

– Създаване на неограничен брой групи от получатели – предварително създадени групи от получатели, даващо възможност за по-лесен и бърз начин за адресиране на конкретни съобщения към конкретна група от получатели. Всяка една група от получатели може да бъде променяна или редактирана;

– Статистика в реално време, генериране на доклади относно използването, брой изпратени, получени и недоставени SMS съобщения;

– Динамичен адрес на подател на SMS. Адресът може да се състои от текст на латиница (максимум 11 символа) или номер (максимум 16 символа);

– Дължината на едно SMS съобщение може да бъде до 160 символа (букви, цифри и интервали) – 160 символа изискват за пренасянето си толкова разходи, колкото 1 секунда разговор.